Tuesday, July 26, 2011

Khách hàng nói gì về VietMac?

Đã có rất nhiều khách hàng đến sử dụng và đưa ra ý kiến của mình về các sản phẩm của VietMac. Dưới đây là một số trong rất nhiều ý kiến đó. Vậy bạn - một thực khách của VietMac - nghĩ sao về sản phẩm cơm kẹp?

1 comment: